Oferta zamówienia publicznego. Dokonując zakupu w sklepie internetowym, klient wyraża zgodę na wszystkie poniższe warunki. Preambuła 1.1 Niniejsze warunki regulują relacje między sklepem internetowym a Kupującym. 1.2 Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w niniejszej Umowie po ich uprzedniej publikacji na stronie. 1.3 Adres aktualnej wersji Umowy jest dostępny w Internecie: https://czyszczalnia-zboza.pl.pl/ 1.4 Niniejsza Umowa ma pierwszeństwo przed innymi dokumentami. Статус інтернет-магазину Status sklepu internetowego 2.1 Sklep internetowy ma na celu zorganizowanie zdalnego sposobu sprzedaży towarów przez Internet. 2.2 Transakcje w sklepie internetowym podlegają umowie sprzedaży (patrz poniżej) na warunkach oferty publicznej opublikowanej na stronie https://czyszczalnia-zboza.pl.pl/terms-and-conditions. Po zaakceptowaniu oferty (tj. Zapłaty za zamówienie złożone w sklepie internetowym), Kupujący otrzymuje własność towaru zgodnie z warunkami umowy sprzedaży. 2.3 Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za treść i dokładność informacji podanych przez Kupującego podczas składania zamówienia. Status kupującego 3.1 Kupujący jest obywatelem (obywatelami), którzy złożyli zamówienie w sklepie internetowym zgodnie z warunkami umowy sprzedaży (oferta publiczna sklepu internetowego). 3.2 Kupujący jest odpowiedzialny za dokładność informacji podanych podczas składania zamówienia. 3.3 Zapłata przez Kupującego za zamówienie złożone w sklepie internetowym oznacza pełną zgodę Kupującego na warunki Umowy zakupu (publiczna oferta sklepu internetowego) i jest datą Umowy zakupu między sklepem internetowym a Kupującym. 3.4 Korzystanie z zasobów sklepu internetowego do przeglądania i wybierania towarów, a także do składania zamówień jest dla Kupującego bezpłatne. Dostęp do informacji o Kupującym  4.1 Informacje przekazane przez Kupującego są poufne. 4.2 Sklep internetowy wykorzystuje informacje o Kupującym wyłącznie na potrzeby sklepu internetowego (wysyłając Kupującemu zawiadomienie o realizacji zamówienia itp.) Oraz w przypadkach określonych w niniejszej ofercie-Umowie. Procedura zawarcia umowy sprzedaży 5.1 Składając zamówienie w sklepie internetowym, Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych informacji o sobie. 5.2 Wyrazem woli Kupującego jest wprowadzenie przez Kupującego odpowiednich danych w formularzu zamówienia w sklepie internetowym i zaakceptowanie publicznej oferty sklepu internetowego (tj. Zapłaty przez Kupującego za zamówienie zgodnie z warunkami Umowy zakupu). 5.3 Sklep internetowy nie edytuje informacji o Kupującym. 5.4 Kolejność płatności, czas dostawy, czas realizacji zamówienia i inne istotne warunki są określone w Umowie sprzedaży (oferta publiczna sklepu internetowego). Obowiązki stron do wykonania umowy 6.1 Po przyjęciu (tj. Po zapłaceniu przez Kupującego zamówienia) sklep internetowy i Kupujący przyjmują obowiązki i otrzymują prawa określone w umowie sprzedaży (patrz poniżej) opublikowanej w zasobach sklepu internetowego https://czyszczalnia-zboza.pl.pl/terms-and-conditions/  warunki i definicje 2.1 „Towary” – produkty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym pod adresem. 2.2 „Sklep internetowy” – strona Sprzedawcy, przeznaczona do zawierania umów sprzedaży detalicznej i hurtowej na podstawie zapoznania się Kupującego z opisem Towarów oferowanych przez Sprzedawcę i / lub prezentowanych na zdjęciach, za pośrednictwem Internetu, co wyklucza możliwość bezpośredniego zapoznania się Kupującego z Towarami – zdalnie metoda sprzedaży towarów. Zakres umowy 3.1 Sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności Towaru na Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić za towary i przyjąć je zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. 3.2 Niniejsza umowa reguluje zakup i sprzedaż w sklepie internetowym, w tym: a) dobrowolny wybór przez Kupującego towarów w sklepie internetowym; b) niezależna rejestracja przez Kupującego zamówienia w sklepie internetowym; c) zapłata przez Kupującego zamówienia złożonego w sklepie internetowym; d) wykonanie i przekazanie zamówienia Kupującemu zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Procedura zamawiania 4.1 Kupujący składa zamówienie w sklepie internetowym. Koszt i zamówienie zapłaty zamówienia 5.1 Całkowity koszt zamówienia składa się z kosztu towaru w sklepie internetowym i kosztu dostawy. 5.2 Kupujący płaci za zamówienie w dowolny sposób wybrany w sklepie internetowym. 5.3 Akceptujemy płatności kartami Visa i MasterCard. Jeśli jesteś osobą prawną, skontaktuj się z vitali@grain.cleaning , aby złożyć zamówienie. Dostawa zamówienia 6.1 Ogólny termin dostawy towaru z magazynu składa się z terminu realizacji zamówienia i terminu dostawy. Czas realizacji zamówienia do dwóch dni roboczych. Czas dostawy kurierem jest określony w sklepie internetowym. 6.2 Dostawa zamówień odbywa się na adres pocztowy Kupującego, do biura firmy transportowej lub do punktu dostawy zamówień. Zwrot towaru 7.1 Zwrot towarów odpowiedniej jakości. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia towaru odpowiedniej jakości w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania towaru, pod warunkiem, że wygląd i cechy konsumenckie towaru, a także dokument potwierdzający fakt i warunki zakupu towaru. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar do Producenta. Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt zapłaconego towaru, pomniejszony o koszt dostawy towaru (15% kosztu towaru, jeżeli koszt dostawy jest wliczony w cenę towaru), w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania towaru przez Producenta. 7.2 Roszczenia z tytułu towarów o niewłaściwej jakości. Produkt o niewłaściwej jakości oznacza produkt, który jest wadliwy i nie może zapewnić wykonania swoich właściwości funkcjonalnych. Otrzymane towary muszą odpowiadać opisowi na stronie. Różnica między elementami projektu lub projektu a tymi podanymi w opisie na stronie nie wskazuje na awarię lub dysfunkcję produktu. Wygląd i kompletność towaru, a także kompletność całego zamówienia muszą zostać sprawdzone przez odbiorcę w momencie dostawy towaru (z wyjątkiem dostawy pocztą lub usługą kurierską dostarczoną przez osobę trzecią). Po dostarczeniu towaru Kupujący umieszcza swój podpis w Świadectwie dostawy, w wierszu: „Towar jest dostarczany w dobrym stanie, w całości, bez zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych i znajduje się w opakowaniu marki.” Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego zewnętrznych wad towaru Jeżeli towar został dostarczony niewłaściwej jakości i nie został wcześniej uzgodniony przez sprzedającego, masz prawo skorzystać z przepisów art. 18 ustawy o ochronie konsumentów. Jesteś zobowiązany do przyjęcia towarów o niewłaściwej jakości od konsumenta i sprawdzenia jakości towaru (badanie) w ciągu 20 dni od daty otrzymania towaru. Każde z tych wymagań musi zostać złożone przez Ciebie na piśmie pocztą. Obowiązki stron 8.1 W przypadku działania siły wyższej strony są zwolnione z niniejszej umowy. 8.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, nie może występować w charakterze pozwanego przed sądem i nie zabezpieczy Kupującego za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich. 8.3 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego wyboru przez Kupującego właściwości lub modyfikacji towarów będących przedmiotem umowy sprzedaży. 8.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę cła państwowego w przypadku wejścia w życie przepisów celnych podczas przekraczania granicy (Towary) Federacji Rosyjskiej pod adresem Kupującego. 8.5 Strony dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać różnice w drodze negocjacji. 8/6 Niniejsza Umowa wchodzi w życie po podpisaniu i pozostanie w mocy do momentu wypełnienia przez Strony swoich zobowiązań.