Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  1. Celem niniejszej Umowy jest zapewnienie odpowiedniej ochrony informacji o użytkownikach, w tym ich danych osobowych, przed nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem.
  2. Relacje związane z gromadzeniem, przechowywaniem, rozpowszechnianiem i ochroną informacji o użytkownikach Witryny, regulowane niniejszą umową, innymi oficjalnymi dokumentami Wykonawcy i obowiązującym prawemRelacje związane z gromadzeniem, przechowywaniem, rozpowszechnianiem i ochroną informacji o użytkownikach Witryny, regulowane niniejszą umową, innymi oficjalnymi dokumentami Wykonawcy i obowiązującym prawem.
  3. Aktualna wersja Umowy, która jest dokumentem publicznym, jest dostępna dla każdego użytkownika Internetu. Wykonawca ma prawo do zmiany niniejszej Umowy. Dokonując zmian, Wykonawca powiadamia użytkowników, publikując nową wersję Umowy na Stronie pod stałym adresem https://czyszczalnia-zboza.pl.pl/privacy-policy/.
  4. Korzystając z Witryny, Użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na zautomatyzowane, a także bez korzystania z automatyzacji przetwarzania danych osobowych.
  5. W przypadku braku zgody Użytkownika na warunki niniejszej Umowy korzystanie z Witryny i jej usług musi zostać natychmiast zakończone.

Przedmiot zgody
  1. Użytkownik przekazuje Wykonawcy informacje o danych osobowych i wyraża zgodę na ich bezpłatne wykorzystanie przez Wykonawcę w celach i zakresie przewidzianym w niniejszej Umowie.

2. Metoyu obrobky personalʹnykh danykh ye: nadannya Korystuvachevi informatsiyi pro Vykonavtsya, pro posluhy ta aktsiyi Vykonavtsya, yoho dilovykh partneriv i afiliyovanykh osib. Zokrema vykorystannya takykh danykh Korystuvacha dlya provedennya reklamnykh rozsylok i kampaniy v budʹ-yakyy, ne zaboronenoyi chynnym zakonodavstvom formi.Развернуть309/50002. Celem przetwarzania danych osobowych jest: dostarczenie Użytkownikowi informacji o Wykonawcy, o usługach i promocjach Wykonawcy, jego partnerów biznesowych i podmiotów stowarzyszonych. W szczególności wykorzystanie takich danych użytkownika do celów reklamowych i kampanii w dowolnej formie nie zabronionej przez obowiązujące prawo.


3. Wykonawca ma prawo wykorzystywać informacje przekazane przez użytkownika do innych celów nieokreślonych w pkt 2.2 niniejszej umowy, w oparciu o potrzeby swojej działalności finansowej i gospodarczej oraz w ramach obecnego ustawodawstwa

Warunki korzystania z witryny
  Świadcząc usługi związane z korzystaniem z Witryny i jej usług (dalej zwanych Usługami Witryny), Wykonawca, działając rozsądnie i w dobrej wierze, uważa, że ​​Użytkownik:
  Wykonawca nie weryfikuje dokładności otrzymanych (zebranych) informacji o użytkownikach, chyba że taka weryfikacja jest konieczna, aby Wykonawca wywiązał się ze swoich zobowiązań wobec użytkownika.

Odwołanie użytkownika
 
  Wszelka korespondencja otrzymywana przez Wykonawcę od użytkowników (prośby pisemne lub elektroniczne) dotyczy informacji zastrzeżonych i nie jest ujawniana bez pisemnej zgody Użytkownika. Dane osobowe i inne informacje o Użytkowniku, który wysłał zapytanie, nie mogą być wykorzystywane bez specjalnej zgody Użytkownika, chyba że w odpowiedzi na temat zapytania lub w przypadkach wyraźnie określonych przez prawo.